ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και το πλεόνασμά της
τροφοδοτείτε στο δίκτυο. Με τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης το πλεόνασμα αυτό, που
παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει
ήλιος.Η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας έχει πολλά πεδία εφαρμογής και μπορεί να αξιοποιηθεί με τη
μορφή αυτόνομων συστημάτων ή ως μέρος υβριδικών συστημάτων ή μικροδικτύων.Η επιλογή του βέλτιστου συστήματος αποθήκευσης εξαρτάται από την ποσότητα της ενέργειας που
πρέπει να αποθηκευτεί και από τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης.

Διαχωρίζουμε τρία διαφορετικά
συστήματα:

Αποθήκευση μεγάλης κλίμακας. Είναι κατάλληλη για μέρη που χρησιμοποιούνται οι
κλίμακες GW. Στα μέρη αυτά είναι απαραίτητη η αποθήκευση ενέργειας για συστήματα
παραγωγής, συστήματα έκτακτης ανάγκης και βοηθητικά.
Αποθήκευση δικτύου. Αποθηκεύει ενέργεια σε MW και είναι το πιο διαδεδομένο στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τελική αποθήκευση καταναλωτή. Πρόκειται για μικρότερες κλίμακες που αποθηκεύουν
την ενέργεια σε kW και συναντώνται στον οικιακό τομέα.

Ένα από τα συστήματα αποθήκευσης που κερδίζει τη μεγαλύτερη ισχύ και προορίζεται να είναι το
μέλλον της συσσώρευσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (και πιθανώς και για ηλεκτρικά
οχήματα) είναι η μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τα πλεονεκτήματα των μπαταριών στην αποθήκευση ενέργειας:

–  Παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια στα δίκτυα
–  Διευκολύνουν την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
–  Με το σωστό σχεδιασμό μπορούν να επιφέρουν σημαντική κερδοφορία
–  Μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποθήκευση ενέργειας είναι θεμελιώδες στοιχείο στα ηλεκτρικά συστήματα του μέλλοντος, αλλά
και στο σύστημα του παρόντος, όπου όλο και περισσότερο απαιτείται ανανεώσιμη ενέργεια.

Scroll to top