ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Τα μεγέθη τους ποικίλουν και εξαρτώνται από τον τύπο εγκατάστασης. Για παράδειγμα,
μια ανεμογεννήτρια οικιακής εγκατάστασης έχει διάμετρο μικρότερη του 1m και ισχύ μικρότερη
του 1kW. Ενώ για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις φτάνουν μέχρι τα 20m διάμετρο με ισχύ 50kW.Η αποδοτικότητα ενός συστήματος ανεμογεννητριών καθορίζεται από τη μέση ταχύτητα ανέμου
και την κατανομή της.

Οι υπηρεσίες της GeoGreen για τη δημιουργία μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50kW σε περιοχές με
αιολικό ενδιαφέρον:

– Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανεύρεση του κατάλληλου χώρου από άποψη
χωροταξίας και αιολικού δυναμικού, εξετάζοντας παράλληλα την ισχύουσα νομοθεσία.
– Σύνολο των απαραίτητων μελετών
– Εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σας πάρκου

Scroll to top
Skip to content