Μικρες Αννεμογεννητριες

Οι Μικρές Ανεμογεννήτριες όπως και η μεγάλης ισχύος Ανεμογεννήτριες, εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα μεγέθη τους ποικίλλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερη του ενός μέτρου και ισχύ μικρότερη του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW.
Η αποδοτικότητα ενός συστήματος ανεμογεννητριών, δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί από ανά εγκατεστημένο kW σε ετήσια βάση, καθορίζεται από την μέση ταχύτητα ανέμου και την κατανομή της.

wind-turbine-blades-1-100110

Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι δύσκολο να προβλεφθεί θεωρητικά και για αυτό τον λόγο πριν την επένδυση πρέπει να εξετάζεται το αιολικό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασης.

H GeoGreen αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50Kw σε περιοχές με αιολικό ενδιαφέρον.
Επίσης παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου από μεριάς χωροταξίας και αιολικού δυναμικού εξετάζοντας παράλληλα τη νομοθεσία ώστε να προλαμβάνει πιθανόν αστοχίες και προβλήματα που δύναται να προκύψουν τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης όσο και της κατασκευής.
Επιπλέον σας παρέχουμε μέσα από την εμπειρία μας όλα τα εργαλεία στα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού σας Πάρκου με μικρές ανεμογεννήτριες.