Η ΕΤΑΙΡΙΑ


Η GeoGreen ιδρύθηκε το 2009 από τον Παναγιώτη Γεωργούλα. Πρόκειται για μια από τις πρώτες

ελληνικές επιχειρήσεις μελέτης και κατασκευής ενεργειακών εφαρμογών και προμήθεια προϊόντων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πάγια πολιτική της εταιρίας είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με πλήρη συνέπεια και επαγγελματισμό
κατά τη διάρκεια της μελέτης και της κατασκευής του καθώς και με την αμέριστη τεχνική
υποστήριξη μετά το πέρας των εργασιών.

Το δυναμικό της εταιρείας, αποτελούμενο από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένα συνεργεία,
ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, όσο και τις νέες
τεχνολογίες γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συνεισφέρουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας
μας.

Scroll to top
Skip to content