Γεωθερμια

avathisΣύστημα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη

Στα συστήματα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη τα κυκλώματα βυθίζονται γύρω στα 30 με 100 μέτρα κάθετα στο υπέδαφος.
Ο κατακόρυφος γεωεναλλάκτης απαιτεί λίγο χώρο και είναι ως σύστημα κατάλληλο για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού της θέρμανσης με αντλίες θερμότητας αφού δε χρειάζεται σκάψιμο του ήδη διαμορφωμένου χώρου.

Σύστημα οριζόντιου γεωεναλλάκτη

Ένας κατάλληλος χώρος του οικοπέδου σκάβεται σε βάθος 1,2-1,5m, όπου και στρώνονται οριζόντια κυκλώματα σωληνώσεων, μέσα στα οποία κυκλοφορεί διάλυμα νερού με αντιψυκτικό.
Αυτά τα κυκλώματα αποτελούν το γεωεναλλάκτη, το μέγεθος του οποίου προσδιορίζεται από τη μελέτη εγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κατοικίας.

Σύστημα κατακόρυφου υδατοσυλλέκτη

Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια.
Από το πρώτο αντλείται το νερό και οδηγείται στην αντλία θερμότητας όπου αφού παραληφθεί η ενέργεια οδηγείται πίσω στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω του δεύτερου πηγαδιού.

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Ο τρόπος λειτουργίας μια γεωθερμικής αντλίας θερμότητας (ΓΑΘ) μπορεί να συγκριθεί με αυτόν ενός ψυγείου,όπου με την αλλαγή του επιπέδου πίεσης στον ψυκτικό κύκλο αλλάζει η φάση του ψυκτικού υγρού από υγρό σε αέριο και ανάποδα όπως και η θερμοκρασία του.