ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη
εμπειρία και γνώσεις. Από αυτές εξαρτάται τόσο η εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου όσο και της
παραγωγικής διαδικασίας της κάθε βιομηχανικής μονάδας.

Επιπλέον οι βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή
ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια, για την προστασία των ίδιων των
εγκαταστάσεων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν καθώς και των
εργαζομένων που τον χειρίζονται.
Η GeoGreen με υπευθυνότητα αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ολοκληρωμένα ηλεκτρολογικά έργα
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αυτοματισμοί

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών
κτιρίων και βιομηχανιών πάντα σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ.

Scroll to top