Συντηρηση Φωτοβολταϊκων

Στην GeoGreen Διαθέτουμε εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ποιότητα των υπηρεσιών και παροχών συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

  Geo Green παρακολουθηση

 • Παρακολούθηση του σταθμού σε καθημερινή βάση.
 • Αξιολογούμε τα διαθέσιμα δεδομένα.
 • Επεμβαίνουμε αμέσως σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • Ανάληψη εξ΄ ολοκλήρου την επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.
 • Βρισκόμαστε συνεχώς σε επιφυλακή.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου κάθε έξι μήνες.
 • Συγκεντρώνουμε και καταγράφουμε την κατάσταση και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο φ/β σύστημα και χρήζουν αντιμετώπισης.
 • Αναφέρουμε το πρόβλημα στον ιδιοκτήτη.
 • Παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη κάθε έξι μήνες μια αναφορά τεχνικού ελέγχου κ εργασιών επισκευής

  Geo Green εξαμηνιαιος τεχνικος ελεγχος

 • Θερμογράφιση του φωτοβολταικού σταθμού με χρήση θερμοκάμερας.
 • Μετρήσεις σε όλες τις καλωδιώσεις με τη χρήση ιδικών οργάνων για τυχών διαρροές.
 • Μετρήσεις σε κάθε στοιχειοσειρά (string) με τη χρήση εξειδικευμένου οργάνου για την καταγραφή της ετήσιας απώλειας του σταθμού και αν αυτή συμφωνεί με τον κατασκευαστή των φωτοβολταικών πλαισίων.
 • Επιθεώρηση του Φ/Β σταθμού με έμφαση:
 • Στην ηλεκτρική λειτουργικότητα του σταθμού.
 • Στον εντοπισμό οξειδώσεων.
 • Στον εντοπισμό παραμορφώσεων.
 • Στον εντοπισμό βραχυκυκλωμάτων.

  Geo Green δελτιο τεχνικου ελεγχου

 • Παρέχουμε σε κάθε μας έλεγχο δελτίο τεχνικού ελέγχου και δελτίου επίσκεψης τεχνικού με αναφορά στην ηλεκτρική και μηχανική κατάσταση του σταθμού.

  Geo Green αποκατασταση

 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών.
 • Άμεση διάθεση ανταλλακτικών.
 • Διάθεση σύγχρονου πιστοποιημένου εξοπλισμού για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης.