Net Metering

                                                                                netmetering_1-1

Τι ειναι το Net Metering;

Ως Νet Μetering, στα ελληνικά ενεργειακός συμψηφισμός, νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Στην ουσία, η παραγώμενη ενέργεια αφαιρείται από την ενέργεια που καταναλώθηκε από τον αυτοπαραγωγό σε μία ορισμένη χρονική περίοδο και ο αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας χρεώνεται μόνο την διαφορά.

Για τη λειτουργία του συμψηφισμού, ο διαχειριστής του δικτύου εγκαθιστά δύο μετρητές, έναν για την εισερχόμενη ενέργεια και έναν για την ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό.

        Χωρος Εγκαταστασης

Το Πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο (γειτονικό) χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων, επί εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Ποιος εχει δικαιωμα ενταξης στο Προγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λ.π.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Ποια ειναι τα ορια στην ισχυ των εγκατεστημενων φωτοβολταϊκων

Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ισχύει το όριο των 20 kWp, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 kWp.

Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 30.000 και 15.000 kWh ετησίως περίπου.

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων net metering με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Και πάλι όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μέγιστα  όρια εγκατεστημένης ισχύος που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, τα οποία είναι:

Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 500 kWp.

Στην Κρήτη τα 50 kWp.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 kWp.

Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 750.000, 75.000 και 30.000 kWh ετησίως.

Ωφελη απο τη χρηση του Net metering

– Επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του.

– Χρήση δικτύου για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

– Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.

– Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
– Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη  Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 KW ενώ για την Κρήτη τα 50 KW.
– Για Φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις επιτρέπεται να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
– Η Εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής διευρύνεται σε όλα τα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες).

– Φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαθιστούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές.

– Οι αυτοπαραγωγοί καταβάλλουν τέλος ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα και όχι για αυτήν που θα παράγουν.
– Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

– Πάντα ο συμψηφισμός γίνεται ώστε να προκύψουν οι χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για τον ιδιοκτήτη του συστήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ NET METERING*

Εξετάζουμε το τι επιπτώσεις έχουν στην αποπληρωμή ενός μικρού εμπορικού συστήματος οι ρυθμίσεις για το netmetering που περιγράψαμε προηγουμένως. Η ανάλυση γίνεται ενδεικτικά για μια μικρή επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 7 kWp.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ

1. Ενδεικτικό κόστος συστήματος 12.000 € (περιλαμβάνει κόστος σύνδεσης)

2. Ενεργειακή απόδοση 1.450 kWh/kWp

3. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%

4. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%

5. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 2%)

resreader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περί τις 40.600 € προ φόρων στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τον διαχειριστή του συστήματος, ΔΕΗ). Η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία είναι 19,8% (ή 15,4% μετά από φόρους).