Φωτοβολταϊκα Πλαισια SolarWorld

Description

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι μονάδες ηλεκτρικής διασύνδεσης που αποτελούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία. Στα πλαίσια παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία συνεχές ρεύμα, το οποίο μετατρέπεται μέσω μετατροπέων σε εναλλασσόμενο ρεύμα κατάλληλο για τη μεταφορά στο ηλεκτρικό δίκτυο. Χάρη στις διαφορετικές διαστάσεις των πλαισίων τα μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά προϊόντα της SolarWorld AG ενδείκνυνται για όλες τις εφαρμογές – από τη στέγη του σπιτιού μέχρι τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Κατασκευάζουμε πλαίσια για αυτόνομα (off-grid) και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα.